• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد روی آب انبار

    این مسجد از ابنیه عهد صفویه است و روی آب انباری نزدیک دوازه پایین خیابان، در ضلع جنوبی خیابان صفوی، واقع است.

    کتیبه ای به خط ثلث بر ازاره ی ایوان این مسجد به خط علیرضا عباسی نوشته شده، که حاکی از این است که در عهد شاه عباس ثانی به امر خواجه بیک وزیر بنا شده است. در آخر کتیبه این عبارت خوانده می شود: کتیبه علیرضا عمل محمد خلیفه معمار

    رسته :مسجد روی آب انبار
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (110)

    عهد صفویهدوازه پایین خیابانخیابان صفویمسجدعلیرضا عباسیشاه عباس ثانیخواجه بیک وزیر
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :13
    مطالب مرتبط
    مسجد روی آب انبار
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: