• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    چهارشنبه بازار

    بخشی از خیابان سیاه‌آب، از کوچه گنبد خشتی تا ابتدای کوچه شور را شامل می‌شد. و به موازات خیابان طبرسی در ضلع شرقی آن قرار داشت. به دلیل فعّالیت آن در روزهای چهارشنبه، به این نام معروف شده بود. ولی در حال حاضر به صورت یک راسته تجاری دائمی عمل می‌کند. 1

    رسته :چهارشنبه بازار
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (202)

    سیاه‌آبگنبد خشتیکوچه شورخیابان طبرسیچهارشنبهبازارتجاری
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :18
    مطالب مرتبط
    چهارشنبه بازار
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: