• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بازار مال فروش ها

    این بازار مرکز خرید و فروش، تعویض، معالجه و نشانه‌گذاری حیوانات اهلی بود و در بیرون دروازه پایین خیابان قرار داشت. بازار مال‌فروش‌ها هیچ شباهتی به بازارهای دیگر نداشت. میدان گاهی بزرگ با تعداد زیادی فروشنده، خریدار، دلال و کارشناس اسب، الاغ، استر، شتر و گاو بود. در یک نقطه، بساط داغ کردن و علامت‌گذاری چهارپایان دایر بود، در جای دیگر دستگاه نعل‌بندی و تراشیدن سُم و اصلاح یال و دم حیوانات، در یک طرف دلاّل خرید و فروش چهارپایان و در طرف دیگر مرّبی اسب ایستاده بود و برای حرکت تند و نرم چهارپایان (اسب و الاغ) دستوراتی به صاحبان آنها می‌داد. 1

    بقیعی درباره این میدان می‌نویسد:

    بازار مال فروش‌ها جایی بود که در آن کلیه عملیات خرید و فروش و تعویض و معالجه و نشانه‌گذاری حیوانات اهلی صورت می‌گرفت. این بازار که بیرون دروازه پایین‌خیابان قرار گرفته بود، هیچ شباهتی به بازارهای دیگر نداشت. میدانگاهی بزرگی بود پر از اسب و الاغ و استر و شتر و گاو، و تعداد زیادی فروشنده و خریدار و دلال و کارشناس و مربی و بیطار.2

    رسته :بازار مال فروش ها
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (197)

    2.کتاب  مزار میر مراد، بقیعی، ص ۶۱ ۶۲.

    بازارپایین خیاباندروازهمال‌فروش‌حیوانچهارپایان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :22
    مطالب مرتبط
    بازار مال فروش ها
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: