• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای بانک

    در بازار بزرگ وجنب سرای محمّدیه واقع بود و تجّار چینی و بلور و لوازم منزل در آن مشغول به کار بودند. با تخریب بازار در سال 1354 این تجّار به محل دیگری به ابتدای خیابان طبرسی منتقل و در محلی که قبلاً غسالخانه عمومی شهر، قبل از احداث بهشت رضا بود، سرای دیگری به نام سرای بانک احداث کردند. به علت وجود بانک در ابتدای ورود به سرا، به نام سرای بانک معروف شده بود. 1


    سرای بانک در سال 1353 تخریب شد. 2

    رسته :سرای بانک
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2.کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد، ماهوان1383:  ص (425)
    بهشت رضاسرای محمّدیهخیابان طبرسیبازار بزرگبازار بزرگ
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :18
    مطالب مرتبط
    سرای بانک
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: