• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای ناصریه

    واقع در بازار زنجیر، روبه روی درب غربی مسجد گوهرشاد که تجّار عقیق و فیروزه ،کارگاه‌های قلاّب‌دوزی، پوستین‌دوزی و گلدوزی در آن استقرار داشند. وجه تسمیه این سرا نیز مأخوذ از نام ناصرالدین شاه قاجار است که این سرا، به همت او ساخته شده است. 1


    سرای ناصریه در سال 1353 تخریب شد. 2

    رسته :سرای ناصریه
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2.کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383:  ص (428)
    بازار زنجیرمسجد گوهرشادقاجارناصرالدین شاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :14
    مطالب مرتبط
    سرای ناصریه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: