• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای محمدیه

    در بازار بزرگ یا بازار سرشور واقع بود و تجّار برنج، نخ و پشم و غیره در آن مشغول بودند. سرای محمّدیه از سه سرای جداگانه تشکیل شده بود. وجه تسمیه آن به درستی مشخص نیست. 1


     تخریب سرای محمدیه اول سال 1353 و تخریب سرای محمدیه دوم و سوم سال 1365 می باشد. 2

    رسته :سرای محمدیه
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2.کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد، ماهوان1383: ص (429)

    بازار سرشوربازار بزرگسرا
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :23
    مطالب مرتبط
    سرای محمدیه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: