• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای سلطانی

    در مجاورت بازار سرشور واقع بود و به علت وسعت زیاد، تجّار خشکبار، آلو، زعفران، زرشک و خواروبار در آن مجتمع بودند. سرای مذکور وجه تسمیه خود را از نام صاحب آن، آقای سلطانی گرفته است. 1


    سرای سلطانی در سال 1353 تخریب شده است. 2

    رسته :سرای سلطانی
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2.کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد، ماهوان1383: ص (429)

    بازار سرشورسراسلطانیزعفران
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :17
    مطالب مرتبط
    سرای سلطانی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: