• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای محسنیان

    در ابتدای خیابان تهران جنب کوچه گندم آباد قرار داشته و به نام مالکان آن آقایان حاج ابوالقاسم محسنیان و حاج احمد محسنیان که از تجّار مشهد بودند معروف شده است. 1


    سال تخریب سرای محسنیان 1353 می باشد.  2

    رسته :سرای محسنیان
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2. کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383: ص (429)

    خیابان تهرانکوچه گندمحاج ابوالقاسم محسنیانتجّار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :19
    مطالب مرتبط
    سرای محسنیان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: