• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای مینو

    در قسمت داخلی فلکه حضرت و بین صحن موزه و گوهرشاد واقع بود و تجّار پارچه و فاستونی در آن بودند. پس از نوسازی صحن موزه، این سرا نیز تخریب گردید. این سرا متعلق به یهودی‌ها بود و وجه تسمیه آن دقیقاً مشخص نیست. 1


    سال تخریب سرای مینو 1353می باشد.  2

    رسته :سرای مینو
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (200)

    2. کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383: ص (429)

    فلکه حضرتگوهرشادموزهسرایهودی‌ها
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :23
    مطالب مرتبط
    سرای مینو
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: