• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای فردوسی

    در قسمت داخلی فلکه حضرت و در بین صحن نو و موزه واقع بود. این بنا به دنبال توسعه صحن نو تخریب گردید. وجه تسمیه سرا از نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر معروف زبان فارسی قرن چهارم گرفته شده است.1  


    سال تخریب سرای فردوسی 1353 می باشد.  2

     

    رسته :سرای فردوسی
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (201)

    2. کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383: ص (429)

    صحن نوموزهحکیم ابوالقاسم فردوسیفلکه حضرتزبان فارسیسرا
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :7
    تعداد بازدید :17
    مطالب مرتبط
    سرای فردوسی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: