• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    سرای سودمند

    در مجاورت کوچه دربند علیخان و مقابل موزه قرار داشت و پس از تخریب اطراف فلکه در سال 1354 این سرا نیز از بین رفت و نام خود را از صاحب سرا که آقای سودمند بود، گرفته است. 1


    سال تخریب سرای سودمند 1353 می باشد. 2

    رسته :سرای سودمند
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (201)

    2. کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383: ص (429)

    کوچه دربند علیخانموزهفلکهسراآقای سودمند
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :19
    مطالب مرتبط
    سرای سودمند
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: