• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کاروانسرای امام جمعه

    کاروانسرای امام جمعه دومین سرای پایین‌خیابان از سمت بست بود که در ضلع شرقی سرای شاهوردی‌خان و ابتدای کوچه شور در حاشیه شمالی خیابان واقع شده بود.1

    بر اساس کتیبه سردر، عمارت کاروانسرا را متعلق به حاجی میرزا عسکری امام جمعه مشهد در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار و سال ۱۲۷۴ق دانسته‌اند؛ اما مطابق نقشه ۱۲۸۴ق مشهد تاریخ بنای آن مربوط به سال ۱۱۹۱ق بوده است. بنا بر این سال ۱۲۷۴ق احتمالاً تاریخ تعمیرات اساسی کاروانسرا به دست حاجی میرزا عسکری بوده است. کاروانسرا از آجر و گچ در سه طبقه ساخته شده بود، و در عقب میانسرای آن بنایی دو طبقه وجود داشت، که زوار در طبقه فوقانی آن و روی طویله ساکن می‌شدند.2

    گنجایش این سرا را تا ۳۵۰ نفر شمرده‌اند.3

    سرای امام جمعه دارای ۹ باب دکان در حاشیه خیابان، یک مجرای آب از نهر خیابان و یک مجرای فاضلاب به ممر شاهی بود.4

    در دوره پهلوی اول قسمت زوارنشین کاروانسرا در عقب آن به انباری تبدیل شد و کاروانسرای امام جمعه در زمره سراهای تجاری درآمد.5

    تجارتخانه حاجی محمد اعتماد التجار در این سرا واقع بود.6

    تجارتخانه اسمعیل  آقایی‌اف در سرای امام جمعه محل عرضه عمده روغن نارگل بود. این روغن در دکان‌های عطاری بالاخیابان و خیابان خسروی به صورت تک فروشی عرضه می‌شد.7

    حجره داود یعقوب زاده شبان در سرای امام جمعه به عنوان شعبه کمپانی بیمه «آلیانس و استود کارتر فراین لمیتد» خدمات بیمه زندگی ارائه می‌کرد.8

    رسته :کاروانسرای امام جمعه
    منابع :
    1-  مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۴ق مشهد؛ همان‌جا، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۷۹۳۵۹، ص ۷۰.
    2- صنیع‌الدوله, مطلع الشمس، ج۲، ص ۲۶۴؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۴ق مشهد.
    3 - Adamec, Historical Gazetteer of Iran. P 478.
    4- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۰۳۰۱۳، ص ۱؛ همان‌جا، سند ۶۹۸۱۴، ص ۲.
    5- مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۱ – ۱۸۴؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۷۹۵۳۰، ص ۱۲۸.
    6- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۸۰۰۸۴، ص ۳۶.
    7- روزنامه شهامت، ش ۷۰ (۴ اسفند ۱۳۱۷)، ص ۱.

    8- روزنامه بهار، ش۱۴۵۱ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۱۲)، ص ۱.

    پایین خیابانمیرزا عسگریامام جمعهمشهدعمارتبالاخیابانخیابان خسرویاسمعیل آقایی‌افداود یعقوب زاده شبانحاجی محمد اعتماد التجارناصرالدین‌شاه قاجار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :44
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: