• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کاروانسرای وزیرنظام

    این کاروانسرا، سه طبقه بوده است و در جنوب بست بالاخیابان، در بازار وزیرنظام قرار داشته و دارای دو درب ورودی بوده است.

    این بنا، در سال 1273 در عهد ناصرالدین‌شاه، توسط حسام‌السلطنه امین ساخته شده است. بنا بر کتیبه مسجد این کاروانسرا، این محل حسینیه بوده و گویا واقف آن را برای زوّار ساخته بوده است.

    این کاروانسرا در نتیجه توسعه حرم مطهر تخریب شد و اکنون آثاری از آن باقی نیست. وجه تسمیه آن از نام میرزا فضل‌ا... وزیرنظام، برادر میرزا آقاخان صدراعظم نوری که در سال 1271ـ1269هـ.ق (1233ـ1231هـ.ش)  نایب‌التولیه آستان قدس بوده، گرفته شده است.

    کاروانسرا و بازار وزیر نظام که در محل چند رباط بنا شده، از موقوفات ایشان بوده است. (مؤتمن، 1348، 231) 1


     

    رسته :کاروانسرای وزیر نظام
    منابع :

    1. کتاب شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد ، دکتر محمد رحیم رهنما، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد.با همکاری انتشارات سخن گستر،1390: ص (213)

    بازار وزیرنظامناصرالدین‌شاه،حسام‌السلطنهحرم مطهرمیرزا آقاخان صدراعظم نورینایب‌التولیهآستان قدسمیرزا فضل‌ا...کاروانسرابالاخیابانرباط
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :33
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: