• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    تیمچه های بالا خیابان

    تیمچه وقفی صاحبدیوانی و دکاکین متصل به آن در حاشیه بالاخیابان و جنب باغ تولیت پیش از سال ۱۳۰۹ و در جریان توسعه و اصلاح خیابان خراب و مجدداً بازسازی شد. این تیمچه طویله‌ای هم داشت. 1 دکاکین و تیمچه حاج میرزا محمد علی قائم مقام رضوی و آقای حاج شیخ محمد تقی ضابطیان مقابل باغ نادری و جنب باغ دارالتولیه در حاشیه جنوبی بالاخیابان واقع بود. 2 تعداد تیمچه‌های جنب باغ تولیت در حاشیه بالاخیابان مجموعاً به پنج تیمچه می‌رسید. 3

    اتاق سردر تیمچه صاحبدیوانی با ابعاد زمینه ۳ متر در۵/۳ متر در سال ۱۳۱۸ بر اثر بارش‌های شدید تخریب شد. 4

    تیمچه مذکور از سال ۱۳۱۳ در اجاره مشهدی غفار درشکه‌چی و احتمالاً درشکه‌خانه بوده است.محل مقبره نادرشاه نیز تا اواخر دوره قاجار کاروانسرای درشکه‌خانه بود. 6 تیمچه پای بست بالاخیابان که در سال ۱۲۶۲ق وقف شده بود دست کم تا سال ۱۳۰۶ پا برجا بوده و در جریان احداث خیابان فلکه در سال ۱۳۰۸ از میان رفت.7 در اسناد از قهوه‌خانه سرای روغنی در بالاخیابان نیز نام برده شده است.

    این سرا احتمالاً همان تیمچه روغن‌گران در جنب حمام حاجی آقاجان بوده است.8  در این صورت سرای روغنی را در باقیمانده اراضی تیمچه پای بست ساخته بوده‌اند. تیمچه پلاک ۲۶۱ مقابل حمام پاچنار در بالاخیابان در سال ۱۳۱۷ در اختیار رجبعلی پاشاخانی علاف بود.9 تیمچه چراغ برق در حاشیه جنوبی بالاخیابان دست کم از سال ۱۳۱۶ محل مسافرخانه صادق بستنی شد. قهوه‌خانه محمد ایزدی نیز در آن محل دایر بود.10

    رسته :تیمچه های بالا خیابان
    منابع :
    1- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۷۱۵۱ ، ص ۴؛ همان‌جا، سند ۱۱۳۴۰۱، ص ۳۲؛ همان‌جا، سند ۱۱۵۴۱۷، ص ۱۶۴؛ همان‌جا، سند ۶۶۷۰۶، ص ۳.
    2- روزنامه بهار، ش۶۱۳ (۲۱ دی ۱۳۰۸)، ص ۴؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۶۵۶۵، ص ۵؛ همان‌جا، سند ۶۶۵۹۴، ص ۱۸.
    3- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۳۹۸۷، ص ۲۶.
    4- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۸۰۴۱۵، ص ۶.
    5- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۹۸۱۱۵، ص ۴؛ همان‌جا، سند ۱۰۱۴۵۰، ص ۲.
    6- میراث فرهنگی مشهد، پرونده ۱۱۷۴، ص ۱.
    7- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۴۸۱۸، ص ۴؛ همان‌جا، سند ۶۶۷۲۱۷ ص ۵۹ و ۸۳؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد.
    8- ساکما، سند ۲۸۳۵۳/۲۹۳، ص ۸۵؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۹۵۶۱۴، ص ۴.
    9- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۰۲۱۶۸، ص ۴.
    10- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۸۲۰، ص ۱۰۹؛ همان‌جا، سند ۱۳۸۵۵۲، ص ۸.
    بالاخیابانباغ نادریباغ دارالتولیهتیمچه صاحبدیوانیتیمچه روغن‌گرانحمام حاجی آقاجانحمام پاچنارتیمچه چراغ برق
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :35
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: