• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گاراژ آذربایجان / گاراژ اقبال/ گاراژ هند

    گاراژ اقبال در بالاخیابان در سال ۱۳۱۶ محل مزایده ماشین‌های سواری توقیفیِ شعبه اجرائیات اداره ثبت اسناد تحت نظارت عدلیه مشهد بود. 1
    این بنگاه باربری دست کم تا سال ۱۳۱۷ در بالاخیابان واقع بود؛ اما پیش از سال ۱۳۲۰ به خیابان تهران انتقال یافته بود.2
    محل گاراژی به نام «زمینی تهران» متعلق به غلامعلی زمینی در سال ۱۳۱۷ در جنب کوچه ملک در بالاخیابان ذکر شده است.3

    گاراژ آذرباییجان مقابل مدرسه نواب در بالاخیابان در سال ۱۳۱۲ محل حراج عمومی اتومبیل‌های سواری، ماشین‌های بارکش و درشکه‌های توقیفیِ اداره ثبت اسناد و املاک مشهد بود4 احتمالاً تبریز نام دیگر همین گاراژ بوده است.5

    گاراژ هند از دیگر گاراژهای بالاخیابان در سال ۱۳۱۳ بود.6 پلاک شرقی باغ دارالتولیه دست کم از ۱۳۱۵ تبدیل به کاربری گاراژ شده بود.7

    رسته :گاراژ آذربایجان/ گاراژ اقبال
    منابع :
    1 - روزنامه شهامت، ش ۱ (۱ مهر ۱۳۱۶)، ص ۱.
    2 - مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۸۲۰، ص ۹۳؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۱۵؛ ساکما، سند ۲۸۳۵۳/۲۹۳، ص ۱۰۰.
    3 - مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۲۶.
    4 - روزنامه بهار، ش۱۵۷۶ (۳۰ آبان ۱۳۱۲)، ص ۲؛ همان، ش۱۴۸۵ (۱۱ تیر ۱۳۱۲)، ص ۴؛ همان، ش۱۴۱۶ (۱۰ فروردین ۱۳۱۲)، ص ۲.

    - مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۵.

    6- مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۵.

    7- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۰۱۵۸۹، ص ۷.

     

    بالاخیابانگاراژ اقبالگاراژ آذرباییجانخیابان تهرانمدرسه نوابکوچه ملکگاراژ هندباغ دارالتولیه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :25
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: