• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد حوض لقمان

    مسجد حوض لقمان در روبه‌روی کوچه افشارها در طرف شمالی بالاخیابان قرار داشت. 1

    نام دیگر این مسجد حاج رجبعلی بود که پس از احداث میدان مجسمه در حاشیه آن واقع شد.2

    دو مسجد کم آوازه‌تر دیگر در یک سوم بالایی بالاخیابان قرار داشت، که یکی نزدیک کوچه حاجی رجب در حاشیه شمالی خیابان و به نام مسجد حاج رمضان (محمدی یا محمدیه) در سال ۱۳۳۵ق/ ۱۲۹۶ش و دیگری به نام مسجد کوچه زردی (جعفری) جنب کوچه زردی در حاشیه جنوبی خیابان در سال ۱۳۵۰ق / ۱۳۱۰ش احداث شده بود. 3

    آنچنان که از وضعیت فعلی این مساجد پیداست، همگی آن‌ها بدون فضای باز واسط با خیابان مرتبط بود و به وسیله چند پله در ابتدای ورودی به کف مسجد که بالاتر از کف خیابان قرار داشت، می‌رسید. پنجره این مساجد اغلب رو به خیابان گشوده شده بود و از آن نور می‌گرفت.

    رسته :مسجد حوض لقمان
    منابع :
    1- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه ب۱۳، ص ۱۵۵.
    2- تسبیحی, از خوانسار تا خراسان. ص ۲۵۲ – ۲۵۴.
    3- رهنما, شناسایی و وجه تسمیه معابر. ص ۷۰؛ پیمایش میدانی.
    حوض لقمانمسجدکوچه افشارهابالاخیابانمیدان مجسمهکوچه حاجی رجبمسجد حاج رمضانمسجد کوچه زردی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :19
    مطالب مرتبط
    مسجد حوض لقمان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: