• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    آب انبارهای بالا خیابان در دوره پهلوی اول

    آب‌انبارها در دوره پهلوی اول همچنان عهده‌دار تأمین آب شرب شهر بودند.

    آب‌انبار ملک در اول کوچه ملک قرار داشت. 1

    آب انبار مقبره در جنب مسجد مقبره در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت.2

    آب‌انبار مدرسه حاج حسن در جنب آن در حاشیه شمالی بالاخیابان واقع بود.

    آب‌انبار حوض لقمان در جنب مسجد حوض لقمان در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت4

    همچنین دو حوضِ آبِ گم‌نام در حاشیه جنوبی بالاخیابان یکی در نزدیکی کوچه باغ عنبر و دیگری در جنب کوچه زردی واقع بود. 5

    دست کم تا سال ۱۳۰۰ق / ۱۲۶۱ش روبه‌روی دارالشفا در طرف شمالی بالاخیابان سقاخانه‌ای با کتیبه منقوش به اشعار محتشم قرار داشت. 6

    رسته :آب انبارهای بالا خیابان در دوره پهلوی اول
    منابع :
    1- ماهوان, تاریخ مشهد الرضا. ص ۴۴۰ – ۴۴۱.
    2- بینش, «جغرافیای محله‌های مشهد ۳». ص ۵۸۳ – ۵۸۵؛ مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۰۱.
    3- پسندیده, حوزه علمیه خراسان. ص ۲۰۵؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد.
    4- میراث فرهنگی تهران، پرونده ۱۸۰۹، ص ۱۳.
    5- مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ ساکما، ۲۹۳۳۴/۲۹۳، ص ۱۴۳.
    6 - صنیع‌الدوله, مطلع الشمس، ج۲، ص ۲۶۸.
    پهلوی اولکوچه ملکمسجد مقبرهبالاخیابانمسجد حوض لقمانکوچه باغ عنبرکوچه زردیسقاخانه‌محتشم
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :21
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: