• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    باغ حسن خان

    دست کم از دوره قاجاریه اراضی شرق مشهد از جمله پایین‌خیابان باغات اندکی داشت یا به کلی از حضور سرسبزی خالی می‌نمود. 1


    تنها باغ مشجر شایان ذکر در پایین‌خیابان باغ حسن‌خان بود، که آن هم ارتباط مستقیمی با خیابان نداشت، و از طریق کوچه باغ حسن‌خان بدان راه می‌یافت. کشیدگی زمین مستطیل شکل باغ نسبت به خیابان کاملاً چرخیده بود، و جهتی شرقی غربی داشت. ضلع جنوبی و شرقی آن به کوچه محاذی بارو ختم می‌شد، و سرای درودی و مجلل در گوشه ضلع شمالی آن در حاشیه خیابان واقع بود.

    قدمت این باغ دست کم به عهد ناصری بازمی‌گشت. تاریخچه دقیق شکل‌گیری و تحولات باغ روشن نیست؛ اما از شواهد این گونه به نظر می‌رسد که یک باغ مثمر و فاقد کوشک و عمارت و خیابان‌کشی بوده است. 2


    نام باغ حسن‌خان در سال ۱۳۰۹ در ذیل زه‌تابی‌های شهر آمده، که در اختیار خلیل آقای تاجر قرار داشته است. 3

    رسته :باغ حسن خان
    منابع :
    1 - Yate, England and Russia Face to Face in Asia. P 365.
    2- مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ ساکما، سند ۲۹۲۱۴/ ۲۹۳، ص ۶۷.
    3- ساکما، سند ۳۰۲۲۷/۲۹۳، ص ۱۱.
    پایین‌خیابانعهد ناصریخلیل آقای تاجرکوچه باغ حسن‌خانکوچه محاذی بارو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :19
    مطالب مرتبط
    باغ حسن خان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: