• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    باغ حسن خان

    دست کم از دوره قاجاریه اراضی شرق مشهد از جمله پایین‌خیابان باغات اندکی داشت یا به کلی از حضور سرسبزی خالی می‌نمود. 1


    تنها باغ مشجر شایان ذکر در پایین‌خیابان باغ حسن‌خان بود، که آن هم ارتباط مستقیمی با خیابان نداشت، و از طریق کوچه باغ حسن‌خان بدان راه می‌یافت. کشیدگی زمین مستطیل شکل باغ نسبت به خیابان کاملاً چرخیده بود، و جهتی شرقی غربی داشت. ضلع جنوبی و شرقی آن به کوچه محاذی بارو ختم می‌شد، و سرای درودی و مجلل در گوشه ضلع شمالی آن در حاشیه خیابان واقع بود.

    قدمت این باغ دست کم به عهد ناصری بازمی‌گشت. تاریخچه دقیق شکل‌گیری و تحولات باغ روشن نیست؛ اما از شواهد این گونه به نظر می‌رسد که یک باغ مثمر و فاقد کوشک و عمارت و خیابان‌کشی بوده است. 2


    نام باغ حسن‌خان در سال ۱۳۰۹ در ذیل زه‌تابی‌های شهر آمده، که در اختیار خلیل آقای تاجر قرار داشته است. 3

    رسته :باغ حسن خان
    منابع :
    1 - Yate, England and Russia Face to Face in Asia. P 365.
    2- مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ ساکما، سند ۲۹۲۱۴/ ۲۹۳، ص ۶۷.
    3- ساکما، سند ۳۰۲۲۷/۲۹۳، ص ۱۱.
    پایین‌خیابانعهد ناصریخلیل آقای تاجرکوچه باغ حسن‌خانکوچه محاذی بارو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :24
    مطالب مرتبط
    باغ حسن خان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: