• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کاروانسرای شاهوردی خان

    کاروانسرای شاهوردی‌خان مرغوب‌ترین و پرمشتری‌ترین سرای پایین‌خیابان و اولین آن‌ها بعد از بست بود، که در حاشیه شمالی خیابان و جنب کاروانسرای امام جمعه قرار داشت.1  گنجایش این سرا را تا ۵۰۰ نفر شمرده‌اند. 2

    در کتیبه سنگی سردر کاروانسرا به تاریخ احداث بنا در سال ۱۰۹۱ق، پادشاه وقت شاه سلیمان صفوی، شاهوردی‌بیک امیرزاده بیگلربیگی مشهد در زمان شاه مذکور و دکاکین و حمام وقفی متصل به کاروانسرا اشاره شده است. خطاط کتیبه محمدخان فراش و معمار سرا محمد شفیع نام داشته است. سرای شاهوردی‌خان وقف زوار حضرت رضا(ع)، و فیتیله عنبرسوز بالای سر حضرت بود. ازاره‌های این سرا از سنگ بود و در طرفین هشتی آن ده اتاق تحتانی و فوقانی جهت اقامت تجار ساخته شده بود.3

    سرای مزبور در دوره پهلوی اول در دسته سراهای تجاری جای داشت، و از این رو میزبان بازرگانان و تجارتخانه‌های متعددی شده بود. 4 تجارتخانه برادران محمداف تا سال ۱۳۱۰ در سرای شاهوردیخان واقع بود.5

    حجره‌های حاجی میرزا ابوالقاسم خیامی و ابراهیم آقائی‌اف در سرای شاهوردی‌خان در دوره پهلوی اول به مثابه بنگاه معاملات ملکی به کار فروش و اجاره منازل اشتغال داشت.6

    حجره علی کاظم زاده در سرای شاهوردی‌خان محل عرضه چادرهای بزرگ انگلیسی از پارچه جیم برای فصل ییلاق بود.7

    رسته :کاروانسرای شاه وردی خان
    منابع :
    1- مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۴ق مشهد؛ همان‌جا، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ فریزر, سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی. ص ۳۰۵.
    2 - Adamec, Historical Gazetteer of Iran. P 478.
    3- اعتمادالسلطنه شاهوردی‌بیک بانی کاروانسرای شاهوردی‌خان را از خادمان نادرشاه شمرده است. (صنیع‌الدوله, مطلع الشمس، ج۲، ص ۲۶۲ – ۲۶۴.)
    4- مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۱ – ۱۸۴.
    5- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۶۹۶۰، ص ۳۸.
    6- روزنامه بهار، ش۱۵۵۰ (۱۱ مهر ۱۳۱۲)، ص ۱؛  همان، ش۱۴۶۶ (۱۶ خرداد ۱۳۱۲)، ص ۴.
    7- روزنامه بهار، ش۱۴۴۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۲)، ص ۲.
    کاروانسراپایین‌خیابانکاروانسرای امام جمعهشاه سلیمان صفویبیگلربیگیمحمدخان فراشمحمد شفیعحضرت رضا(ع)پهلوی اولعلی کاظم زادهحاجی میرزا ابوالقاسم خیامیابراهیم آقائی‌اف
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :63
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: