• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد فیل

    مسجد حوض معجردار و مسجد فیل از مساجد معروف پایین‌خیابان، در حاشیه جنوبی آن واقع بود.

    مسجد فیل مقابل کاروانسرای ازبک‌ها در حاشیه جنوبی پایین‌خیابان واقع بود. بنای اولیه مسجد بسیار کوچک‌تر از وضعیت آن در دوره پهلوی بود. در این دوره با الحاق زمین‌های اطراف به مسجد، شبستان آن را گسترش دادند. قدمت و علت انتساب مسجد به فیل به درستی مشخص نیست. بعضی وجه تسمیه آن را مربوط به حضور فیلی در این محل در گذشته‌ای نامعلوم دانسته، و عده‌ای فیل‌بان بودن بانی مسجد را سبب نام‌گذاری مسجد به این نام ذکر کرده‌اند. طبق نقل قولی تا پیش از نوسازی مسجد، نقوشی از فیل بر سردر قدیمی مسجد وجود داشته است. 1 به‌جز در چوبی قدیمی پیش ورودی مسجد اثری از سردر پیشین آن باقی نمانده است.2

    رسته :مسجد فیل
    منابع :
     -1 میراث فرهنگی تهران، پرونده ۱۰۱۶، ص ۳؛ رهنما, شناسایی و وجه تسمیه معابر. ص ۱۶۴ – ۱۶۵.
    2 - پیمایش میدانی.
    مسجد حوض معجردارکاروانسرای ازبک‌هاپایین‌خیابانپهلویفیل
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :15
    مطالب مرتبط
    مسجد فیل
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: