• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مصوبات انجمن بلدیه مشهد

    از اولین مصوبات بلدیه مشهد در بدو تأسیس موقوف کردن حمام‌ها از داشتن منجلاب (دریاچه فاضلاب) بود.1

    بلدیه در سال ۱۲۹۰ش تخریب دکان‌های تازه ساز روی نهر علاوه بر دکان‌های سابق را تصویب کرد؛ اما پیشنهاد شد به سبب بی‌بضاعت بودن کسبه آنجا فرصتی جهت یافتن جای کسب دیگری به آنان داده شود.2

    کمیسیون حفظ الصحه بلدیه در سال ۱۲۹۷ مصوبه‌ای جهت تعیین سه نقطه در بیرون دروازه‌های نوقان و پایین خیابان و سراب برای دفن اموات گذراند تا پس از آن پیرامون قبرستان قتلگاه در شهر دیوار کشیده شده و دفن مردگان در داخل شهر به‌کلی ممنوع اعلام شود.3

    انجمن بلدیه در سال ۱۳۱۳ تصویب کرد کلیه چاه‌های هرزآب و مستراح و غیره و هر تأسیسات دیگری در زیر خیابان‌های اصلی شهر مسدود و موقوف شود.4 در سال ۱۳۱۴ کف سازی خیابان‌ها با بتون سازی یا آسفالت‌ریزی تصویب گردید. 5

    به موجب قانونی که در سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ شد، ساختمان‌های حاشیه خیابان‌ها و معابر شهر بعد از تاریخ مذکور می‌بایست با نقشه مصوب و کسب جواز ساختمانی شروع به احداث نمایند. کسب جواز رایگان بود. بر اساس دستور العمل جدید دیوار منازل، باغات، نمای دکاکین و سایر عمارات رو به خیابان از این پس باید از ضوابط زیر پیروی کرده و مالکان ساختمان‌های موجود نیز در ظرف مدت معینی وضعیت خود را مطابق با این ضوابط اصلاح نمایند:

    ۱.۱۲گره ۸۰ سانتی متر بطول ساختمان هزاره آجری ساخته شود.

    ۲.  مجردی‌ها تماما با آجر بنا شود 6

    ۳.در پایین مجردی‌ها در هر محلی که دایره فنی بلدیه مقتضی بداند باید با ستون‌های سنگی حجاری شده نصب شود..

    4. کلیه طاقنماها و دیوارها باید سفید باشد.

    ۵.لبه دیوار باید با آجر کتیبه سازی شود. 7

    دیوارکشی و بدنه‌سازی اراضی قبرستان حوض لقمان در حاشیه امتداد شمالی خیابان پهلوی و ساختمان گاراژ و شعبه رفت و روب در آن محل در خرداد سال ۱۳۱۵ به تصویب انجمن شهرداری مشهد رسید.8

    انجمن شهرداری در تیر سال ۱۳۱۵ احداث میدان انتهای خیابان صفوی در نزدیکی مصلی را رد کرد و بر جانمایی آن در محل تعیین شده قبلی تأکید نمود.9 طبق پیشنهاد شهردار در تیرماه ۱۳۱۵ قرار شد از کار کسبه‌ای که برای فروش اجناس خود با فریاد کردن آسایش عموم را به هم می‌زنند، جلوگیری شود.10

    امتداد شمالی خیابان پهلوی تا خواجه ربیع در تیر ۱۳۱۵ توسط انجمن شهرداری مصوب شد.11

    انجمن شهرداری مشهد در مرداد ۱۳۱۵ با سفارش مجسمه سواره رضاشاه به پاریس به قیمت حدود ۴۵۰۰۰ فرانک موافقت کرد. 12

    رسته :مصوبات انجمن بلدیه
    منابع :
    1- روزنامه خورشید، ش۱۶ (۱ جمادی الاولی ۱۳۲۵)، ص ۷.
    2- روزنامه بلد الامین، ش ۱۲ (۱۶ ربیع الثانی ۱۳۲۹)، ص ۱.
    3- روزنامه بهار، ش ۳ (۱۱ رمضان ۱۳۳۶)، ص ۳.
    4- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۲۴۷.
    5- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۲۳۲.
    6 - مجردی به معنای جرز، ستون و پایه است.
    7- روزنامه بهار، سال هجدهم، ش ۱۶۸، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۴، ش. م. ۱۹۲۰، ص ۲.
    8- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۴۲ و ۴۵.
    9- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۳۳.
    10- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۳۱.
    11- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۲۵.
    12- ساکما، سند شماره ۲۹۴۷۱ /۲۹۳، ص ۱۵.
    بلدیهکمیسیون حفظ الصحه بلدیهدروازه‌های نوقان و پایین خیابان و سرابقبرستان قتلگاهانجمن بلدیهقبرستان حوض لقمانخیابان صفویمصلیخیابان پهلویخواجه ربیعرضاشاهخیابان پهلوی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :8
    تعداد بازدید :33
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: