• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بست پایین خیابان (سفلی)

    اکنون آن را بست شیخ حر عاملی نام نهاده اند و به قولی نخستین بست احداث شده در اماکن متبرکه می باشد. این بست شامل محوطه ای بود که از محل تقاطع فلکه تا ایوان و سردر سرقی صحن عتیق (انقلاب) ادامه داشت. طول داخل بست 115/30 متر و عرض 29/90 متر بود و کف صحن که از زیر آن در وسط نهر خیابان عبور می کرد آسفالت شده و در وسط با گلکاری زینت یافته بود و در سمت جنوب و بخشی از ضلع شمالی بست مغازه هایی وجود داشت.

    در بخشی دیگر از ضلع شمالی، ساختمان مدرسه دینی قدیم خیرات خان قرار گرفته بود.

    بنای سردر و ایوان های ورودی بست در بازسازی سال های 1342-1343 شمسی برچیده شد و به صورت جدید و نظیر بنای ورودی بست علیا ساخته شد که پنج دهنه به طول 30 متر و قطر 125 سانتی متر8/80 متر و70 سانتی متر ارتفاع داشت.کف و ازاره ی بنا کاشی کاری گردید و با کتیبه هایی مرقوم به آیات قرآن مزین شد.

    بست شیخ حر عاملی که در شرق صحن عتیق واقع است از غرب به صحن انقلاب و از شرق از طریق ورودی های بزرگی که با فاصله در مقابل بست قرار دارد میرسد و به خیابان نواب صفوی(پایین خیابان ) مرتبط است و 115 متر طول و29 متر عرض دارد.از ضلع جنوبی نیز از طریق راهرو و ایوانی بزرگ با صحن آزادی ارتباط دارد. 1

    رسته :بست پایین خیابان
    منابع :

    1. کتاب حریم و حرم رضوی، پیشینه، هنر و معماری / گروه نویسندگان، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی،1397:  ص (102-103)

    حر عاملیصحن انقلابصحن آزادیمدرسه خیرات خانبست علیاپایین خیابانصحن عتیقبستصحن
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :57
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: