• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بست شیخ بهائی

    این بست از بناهای جدید آستان قدس رضوی استکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جنوب غربی اماکن متبرکه و جنوب دارالولایه و بین صحن قدس و جمهوری اسلامی احداث گردیده است.

    31متر و 75 سانتی متر طول و 129 متر عرض دارد و از شمال از طریق در وسط ایوان بزرگ و دو درگاه داخل ایوان های کوچک تر طرفینی با راهرو به رواق دارالولایه و مدرسه ی دو در پریزاد و با یک ممر به مسجد گوهرشاد و نیز آسایشگاه خدام و بخش روشنایی حرم مطهر راه دارد. از جنوب به صحن تازه ای به نام صحن جامع رضوی متصل خواهد بود و از ضلع شرقی با یک سردر به ایوان غربی مسجد گوهرشاد مرتبط است و با یک راهرو به شبستان ها و صحن مسجد گوهرشاد و بایک در بزرگ از طریق ایوان غربی به صحن قدس متصل می شود و در ضلع غربی با یک هشتی به رواق دارالرحمه و بایک راهرو دیگر به صحن جمهوری راه دارد و ساختمان جدید کتابخانه مسجد گوهرشاد نیز در بخش میانی ضلع غربی بست واقع شده و در قسمت انتهایی ضلع غربی ساختمان ، اداره فرش آستان قدس قرار گرفته است.

    این بست همچون بست های دیگر دارای تزئینات است و ازاره ی آن با سنگ مرمر مرغوب پوشش یافته و در وسط آن، باغچه ی برجسته ی سنگ کاری و نرده کشی شده متناسب با سازه ی بست های دیگر است و با تیرهای برق میانی و آب نماهای سنگی زیبا در انتهای بست مزین است. دیوارها و پیشانی سردر و داخل بدنه ی ایوان ها با کاشی کاری و کتیبه نویسی تزئین یافته است. 1

    رسته :بست شیخ بهایی
    منابع :
    ۱. کتاب حرم رضوی به روایت تاریخ، بزرگعالم زاده،به نشر،1394،ص(105-106)
    دارالولایهآستان قدس رضویمسجد گوهرشادصحن جامع رضویصحن جمهوریرواق دارالرحمهمدرسه ی دو درپریزادآسایشگاه خدامصحن قدس
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :57
    مطالب مرتبط
    بست شیخ بهائی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: