• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بست شیخ طبرسی

    این بست نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده است و محدوده آن در تعریض فلکه و تخریب سال های پیش از پیروزی انقلاب تا حدی مشخص بود.

    این محوطه از جنوب و از طریق در داخل ایوان به صحن انقلاب متصل است و از شمال با فاصله و از طریق ورودی های بزرگ جدید الاحداث به خیابان طبرسی راه دارد.

    86/5  متر طول و 24 متر عرض دارد. در ضلع غربی آن ساختمان جدید کتابخانه مرکزی قرار دارد و از ضلع شرقی با ساختمان دانشگاه علوم اسلامی رضوی مرتبط است.

    گلدسته طلایی بالای ایوان عباسی، زینت بخش بست شیخ طبرسی و زیبایی های از کاشی کاری، کتیبه نویسی و پوشش سنگ مرمر در ازاره ی بست و کف بنا و باغچه ی برجسته مجهز به نرده های آهنی و تیرهای برق میانی و آب نمای سنگی توجه برانگیز است. 1

    رسته :بست شیخ طبرسی
    منابع :
    ۱. کتاب حرم رضوی به روایت تاریخ، بزرگعالم زاده،به نشر،1394،ص (106)
    انقلاب اسلامیصحن انقلابخیابان طبرسیکتابخانه مرکزیساختمان دانشگاه علوم اسلامی رضوی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :16
    مطالب مرتبط
    بست شیخ طبرسی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: