• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    باغ نقیب

    باغ نقیب که احتمالاً بخشی از باغات نقیب و میرزا جعفر دوره قاجاریه بود، دست کم تا سال ۱۳۱۳در پشت کوچه نو در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت.1 باغ نقیب از طرف شرقی به باغ نادری و از جنوب به بخشی از حاشیه بالاخیابان و پشت حمام و مسجد مقبره می‌رسید. کوچه سلطان محمد و کوچه نو به ترتیب حد شمالی و غربی باغ را تشکیل می‌داد. باغ مزبور موقوفه اولادی خاندان نقیب در مشهد بود و به داشتن میوه‌هایی همچون زردآلوی نوری و هلو مشهور بود.2

    رسته :باغ نقیب
    منابع :

     1.  روزنامه بهار، ش۱۷۲۳ (۲۱ آذر ۱۳۱۳)، ص ۲.

     2.  بینش, «جغرافیای محله‌های مشهد ۳». ص ۵۸۳ – ۵۸۵، و ۵۹۷؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد.
    قاجاربالاخیابانباغ نادریمسجد مقبرهکوچه سلطان محمدکوچه نو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :22
    مطالب مرتبط
    باغ نقیب
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: