• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    نقاط گردشگری - آرامگاه فردوسی

    آرامگاه فردوسی
    آرامگاه فردوسی، یادمانی است در توس در شمال مشهد در خاک‌جای ابوالقاسم فردوسی که توسط هوشنگ سیحون بر پایهٔ طرح پیشین کریم طاهرزاده بهزاد، با کمی تغییرات در ابعاد و اندازه و تزئینات، طراحی و بازسازی شد. سرکار و معمار مجری ساختمان حسین لرزاده و حسین حجارباشی زنجانی و تقی درودیان مباشر ساخت این بنا بودند.

    رسته :
    منابع :
    ایجاد کننده :نیلوفر سادات موسوی
    Qr code
    امتیاز :0
    تعداد بازدید :31
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد: