• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کج درخت

    موقعیت سیاسی


    روستای کج درخت (Kay Derakht) از توابع دهستان کنویست بخش مرکزی شهرستان مشهد می باشد.

    وجه تسمیه


    در گذشته به آن کج درخت (KachDerakht) هم می گفتند.

    در باره وجه تسمیه این آبادی دو دیدگاه وجود دارد؛

    دیدگاه اول: جاینام «کج درخت» در جغرافیای سیاسی ایران منحصر به فرد بوده و از دو جزء کج + درخت تشکیل شده و به معنای درخت کج می باشد.

    در شهرستان مشهد، نام واژه های با ریشه نام درخت و گل و گیاه کم نیستند، از جمله، توپ درخت، کج درخت، برگ، بوته گز، درخت بید، سنجدک، سیرزار، باغچه، بید، بوته مرده، درخت سفیدار.

    دیدگاه دوم: نام قدیم این روستا کوشک درخت بوده است. (نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد، ۲5۹)

    تاریخچه


    روستای کج درخت از دهکده های قدیمی مشهد است، که در روزگار صفویه بنیاد نهاده شده و مدارج ترقی و پیشرفت خود را در زمان اقشارنه و زندیه طی کرده و در روزگار قاجاریه، به روستایی پر جمعیت، آباد و خوش آب و هوا تبدیل شده است.

    اغلب سفرنامه نویسان عصر ناصری در سفر خویش به خراسان، از این روستا به نیکی یادکرده اند، چنان که شاهزاده رکن الدوله، روز ۲ رجب ۱۲۹۹ق. /۳۰ اردیبهشت ۱۳۶1ش. در جریان سفر خویش از مشهد به سرخس، از این روستای تاریخی دیدن کرده و می گوید:« مزرعه کج درخت: وقتی سرکار فیض آثار و ورثه مرحوم حاجی عبدالحسین، متصل به راه است.»(سفرنامه رکن الدوله، 5۳)

    ۷ سهم از ۱۶ سهم این روستا و نت آستان قدس رضوی می باشد. (شمس الشموس، 4۹۳)

    مهدی سید نام قدیم آن را «کوشک درخت» دانسته و درباره تاریخچه آن می گوید: «یکی از رقبات وقف نامه مدرسه فاضلخان، مذکور در مبایعه نامه ملاعبدالله تونی و میر علاءالدین الحسینی الکاشانی (۱۰۸۲قی.) همگی و تمامی محل زراعت ۳ زوج و ۱۰ سهم از کل مزرعه کوشک درخت بلوک مزبور تبادکات است، که بین الشرکاء بر زوج عوامل، و هر زوجی ۲۴ سهم دایر و محدود است؛ از یک ضلع به اراضی مزرعه کریم آباد و از یک جهت به اراضی مزرعه حسینی و از یک جانب به رودخانه و از یک حد به مصر عام یا کل ملحقات....» ۳ زوج از ۸ زوج این مزرعه هم در سال ۱1۰۰ق. توسط برهان الدین محمد کاشانی وقت طلاب مدرسه فاضل خان مشهد و آشپزخانه آستان قدس شده است، در نتیجه ۷ سهم از مدار ۱۶ سهم این مزرعه به آستان قدس تعلق گرفته است. این مزرعه در سده اخیر به کج درخت شهرت یافته است. در سفرنامه رکن الدوله (مربوط به سال ۱۲۹۲ ق.) مزرعه کج درخت در مسیر دروازه پایین خیابان به چمن ناگهانی در راه سرخس راه پس از مصلی و قلعه گردسلوک و بازه شیخ و قبل از کلاته حاجی عبدل معرفی شده است. با نام کج درخت و ۷ خانوار جمعیت، در حاشیه چپ (غربی) جاده مشهد به کته بیس، حدود ۳ کیلومتر بعد از مهدی آباد شرقی و تبل از کشف : رود، در جوار روستای چاپار قلعه واقع است و جزء مشهد نمی باشد.» (نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد، ۲5۸-۲۵۹)

    موقعیت جغرافیایی


    این آبادی در موقعیت جغرافیایی ۵۹ درجه و ۴۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۱۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه عرض شمالی واقع گردیده و : ارتفاع نسبی آن از سطح دریا ۹۴۱ متر است

    این دهکده در ۹ کیلومتری شمال شهر مشهد : قرار گرفته و رودخانه کشف رود از شمال شرق آن می گذرد. آب و هوای آن معتدل خشک می باشد. (منبع 19)
     
     alt= alt=

    مساحت


    این روستای بسیار کوچک تنها ۲ هکتار وسعت داشته و اهالی آن در ۵ واحد مسکونی اقامت دارند. تراکم نسبی جمعیت در آن ۴ نفر در هر هکتار می باشد.
     
     

    جمعیت    ترکیب سنی


      alt= alt=

    نرخ رشد سالیانه


     alt=

    تاهل


     alt= alt=

    سواد


     alt= alt= alt=

    اشتغال


     alt= alt=

    سازمان اداری


    این روستا نه شورای اسلامی روستایی دارد و نه دهیاری.

    رسته :کج درخت
    منابع :
    1. (Menasce, Pierre Jean de. Shkand - Gumanik Vicar, texte pazand pehlevi transcrit, traduit et commente. Fribourg, 1945, P. 266)
    2. فرهنگ زبان پهلوی، 36
    3. برهان قاطع، 2/1
    4. (Horn GNE 4, id. NPSSpr. 50, Nyberg Man. Phl. Eilers MSS 45/1985 23f)
    5. (Boyce MMPP 4, Durkin-Meisterernst DMMPP 7)
    6. ( Gharib SD 192,203 )
    7. mac Kenzie ac.ir. 10/1976
    8. مجمع الفرس، ۳۳
    9. henning fkhwd 6
    10. Asatrian - Livshits Kurdica 82
    11. ۹۷gr..Hubschmann Arm
    12. فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، 1/3-4
    13. وجه تسمیه شهرهای ایران، ۱۸
    14. فرهنگ فارسی معین، 4/4286
    15. شرح حال رجال سیاسی و نظامی ایران،(1/158-159)
    16. علی مؤتمن، تاریخ آستان قدس، 140
    17. مشاهیر مدفون در حرم رضوی، 44/3-46
    18. نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر، ۲۹۹
    19. فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور 32/ 296
    20. فرهنگ واژه های اوستا
    21. واژه نامه پازند  

     

    ایجاد کننده :اسما پهلوان مقدم
    Qr code
    امتیاز :0
    تعداد بازدید :41
    مطالب مرتبط
    کج درخت
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد: